Stuurgroep en beleidsplan

De stuurgroepen per regio zorgen voor de coördinatie van het samenwerkingsverband en maken dat dit voldoende breed gedragen is. Zij maken de meerjarenplanning op, de jaaractieplannen en evalueren de opgezette acties en komen hiervoor drie keer per jaar samen. De verschillende plannen worden samengevoegd tot één beleidsplan 2014-2015 en één jaaractieplan 2015

De leden van de 3 stuurgroepen vindt u hier:

leden stuurgroep Gent&Eeklo

leden stuurgroep Aalst&Zuid Oost-Vlaanderen

leden stuurgroep Waas&Dender