Leernetwerk

Doelgroep

Hulpverleners in de (budget-en schuld)hulpverlening.

Doelstelling(en)

De doelstelling van het leernetwerk is de kwaliteit van de (budget- en schuld)hulpverlening te verhogen. Dit door:

  • Ervarings- en methodiekuitwisseling.
  • Uitwisseling van werkmateriaal en tools.
  • Toegankelijkheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de schuldhulpverlening in kaart brengen.
  • Vorming rond actuele thema's binnen de schuldhulp (vb. voorlopige bewindvoering, leefwereld van armen, juridisch-technische thema's,...)

Voorstelling project

Binnen het leernetwerk worden hulpverleners van het OCMW, CAW en/of andere sociale diensten die te maken hebben met budgethulpverleningsvragen samengebracht. Tijdens intervisie- en vormingsmomenten wordt samen nagedacht over verschillende thema's binnen de (budget- en schuld)hulpverlening en krijgen de hulpverleners hierrond vorming.


Sommige intervisie- en vormingsmomenten worden per regio georganiseerd, anderen worden opengesteld voor alle regio's van Oost-Vlaanderen. 

Ondersteuning vanuit BIZ

De acties binnen het leernetwerk worden altijd georganiseerd door een preventieweker van BudgetInZicht.

Kostprijs

De acties die georganiseerd worden binnen het leernetwerk zijn altijd gratis.

Contactgegevens

Team BudgetInZicht

Oude Houtlei 124
9000 Gent
tel. 09 265 04 50
fax 09 265 04 66 
E-mail: biz@cawoostvlaanderen.be