Budgetplan

Doelgroep

Voor iedereen die op zoek is naar een tool om het eigen gezinsbudget of dat van een cliënt op een overzichtelijke manier bij te houden in een excel.

Doelstelling(en)

  • Op een overzichtelijke manier het eigen gezinsbudget bijhouden per maand.
  • Een beeld krijgen op de vaste, variabele en periodieke uitgaven.
  • Een overzicht hebben op de mogelijke openstaande schulden.
  • Een toekomstige financiële planning kunnen maken over meerdere maanden.

Voorstelling project

Het budgetplan is een tool opgemaakt binnen excel waarbij een financieel overzicht kan gemaakt worden per maand van de inkomsten, uitgaven, eventuele schulden en leefgeld. Er wordt een berekening gemaakt van de inkomsten en uitgaven zodoende duidelijk is of het budget in evenwicht is. Een overschot of een tekort in de ene maand wordt overgezet naar de volgende maand.

Ondersteuning vanuit BIZ

De tool wordt ter beschikking gesteld vanuit BIZ aan iedereen die hier gebruik kan van maken. Bijkomende info en advies omtrent de toepassing kan gevraagd worden bij de BIZ medewerkers.

Kostprijs

Deze tool wordt gratis ter beschikking gesteld.

Materiaal

Contactgegevens

Team BudgetInZicht

Oude Houtlei 124
9000 Gent
tel. 09 265 04 50
fax 09 265 04 66 
E-mail: biz@cawoostvlaanderen.be