Budgetmap

Doelgroep

Cliënten binnen een hulpverleningstraject die moeilijkheden hebben met het bijhouden van de financieel administratieve huishouding (vb. cliënten binnen de schuldhulpverlening, thuisbegeleidingsdiensten, psychiatrie,...).

Doelstelling(en)

  • Het aanreiken van een individuele hulpverleningsmethodiek in de vorm van een tastbaar werkinstrument.
  • Cliënten leren hoe ze hun financiële en administratieve documenten kunnen bijhouden en klasseren.
  • Werken aan de verzelfstandiging van de cliënt.

Voorstelling project

De budgetmap is een klasseersysteem dat voor een grote groep mensen bruikbaar kan zijn om de inkomende post bij te houden, documenten te klasseren en betalingen op te volgen. De map is ingedeeld in verschillende rubrieken: een afsprakenblad, tips over het sorteren en bewaren van post, verschillende tabbladen om post te sorteren, maandoverzichten waar men inkomsten en uitgaven kan invullen en info over de bewaartermijnen van documenten. Het is een werkbaar instrument om (terug) greep te krijgen op de financieel-administratieve huishouding. De map werd ontwikkeld door BIZ Oost-Vlaanderen.

fotogalerij budgetmap

Opmerkingen

De budgetmap heeft ook andere toepassingsmogelijkheden:

  • De budgetmap werd reeds gebruikt tijdens de vorming 'School is out' met de bedoeling leerlingen te leren klasseren.
  • De budgetmap werd reeds gebruikt door leerkrachten als tool in het buitengewoon onderwijs om de leerlingen te leren klasseren.
  • De budgetmap werd reeds gebruikt in een groepswerk rond budgetteren voor cliënten in budgetbegeleiding of budgetbeheer

Kostprijs

De kostprijs per map bedraagt 15 euro. De map kan besteld worden via biz@cawoostvlaanderen.be.

 

Contactgegevens

Team BudgetInZicht

Oude Houtlei 124
9000 Gent
tel. 09 265 04 50
fax 09 265 04 66 
E-mail: biz@cawoostvlaanderen.be