Intervisie met Saskia Saelens

In het voorjaar van 2022 organiseert BIZ opnieuw twee intervisiemomenten voor schuldhulpverleners van het CAW en de OCWM's van Oost-Vlaanderen.

Op dinsdag 1 maart en dinsdag 10 mei komt Saskia Saelens van 9.30h tot 12.30h een groep tot maximum 8 deelnemers begeleiden omtrent 2 thema's:

- 'Onmacht van de hulpverlener binnen de schuldhulpverlening ': cliënten komen vaak met verwachtingen. Wat als je als hulpverlener weinig kan doen, bijv. door beperkte inkomens, te zware schuldenlast, mensen met psychische kwetsbaarheden,...
Locatie: CAW-huis van Sint-Niklaas, Gasmeterstraat 81b.

- 'Grenzen in de hulpverlening': heel wat cliënten hebben het moeilijk om grenzen te accepteren en te respecteren. Als hulpverlener je grenzen aangeven en bewaken, is helemaal niet evident. Je zit soms gewrongen tussen de verwachtingen van de cliënt en je eigen grenzen (en/of de grenzen van de dienst).
Locatie: CAW-huis van Gent, Oude Houtlei 124.

 

Meer info hier.