Booking

Wakosta?! Gent

27-03-2023, 8:30 - 12:00

Aanvraag reservatie
Deze telefoonnummer moet van een begeleider zijn die op de dag zelf aanwezig zal zijn
Het spel duurt anderhalf tot twee uur. Je reserveert een halve dag, maar je moet niet om 9h of 13h beginnen!
Hou ook zeker en vast rekening met de tijd in functie van de nabespreking